Weinig vooruitgang economische en sociale mensenrechten

Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/weinig-vooruitgang-economische-en-sociale-mensenrechten?tid=TIDP4298525X6101FA0AAC1244239F741720C61E5C87YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur

Nederland boekt te weinig vooruitgang op het waarborgen van economische en sociale mensenrechten. Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in zijn rapportage aan het VN-comité, dat toeziet op de naleving van deze rechten. Het mensenrechteninstituut vraagt onder meer aandacht voor sociale zekerheid, inburgering en fraudebestrijding.

Nederland heeft het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) ondertekend. In dit verdrag zijn economische en sociale mensenrechten verankerd, zoals het recht op sociale zekerheid.

Complexiteit

Deze rechten zijn echter nog onvoldoende gewaarborgd in Nederland. Het College bekritiseert vooral de complexiteit van het sociale zekerheidsstelsel. Hierdoor weten rechthebbenden niet altijd of ze in aanmerking komen voor toeslagen of voorzieningen. Degenen die het wel weten worden geconfronteerd met ingewikkelde aanvraagprocedures. Vanwege een toenemend wantrouwen jegens de overheid maken sommigen bewust geen gebruik van sociale voorzieningen.

Het demissionaire kabinet erkent deze complexiteit en de noodzaak tot vereenvoudiging. Momenteel worden er enkele stappen gezet om dit te bereiken, zoals de voorgestelde herziening van de Participatiewet. Het College staat positief tegenover deze plannen, maar pleit voor een voortdurende aandacht voor de toereikendheid en toegankelijkheid van het socialezekerheidsstelsel.

Verschillende niveaus

Ook de grote verschillen tussen gemeenten zijn volgens het instituut een probleem. De regering is van plan om in het najaar te reageren op de bevindingen van de Commissie sociaal minimum. In de tussentijd moeten gemeenten maatregelen nemen om het gat tussen uitkeringen en werkelijke kosten te overbruggen. Maar elke gemeente kan zelf bepalen hoe, wat volgens het College leidt tot ‘verschillende niveaus van sociale zekerheid’.

Lees het gehele artikel hier: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/weinig-vooruitgang-economische-en-sociale-mensenrechten?tid=TIDP4298525X6101FA0AAC1244239F741720C61E5C87YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur