Wat is discriminatie?

Wat is discriminatie?

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van ras, godsdienst, handicap of seksuele voorkeur.

Discriminatiemeldpunt Gemeente Venray

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit punt aangewezen als onafhankelijk meldpunt waar u melding kunt maken van ongelijke behandeling. Samen wordt gekeken welke stappen u eventueel kunt ondernemen.

https://www.venray.nl/discriminatiemeldpunt#section-2

Melden heeft altijd zin:

Voor uzelf. U kunt bijvoorbeeld advies krijgen of aangifte doen van een strafbaar feit bij de politie. Uw melding geeft in ieder geval informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt. De overheid heeft deze informatie nodig om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Zo kunnen we samen het verschil maken.

Vindt u dat u ongelijk bent behandeld en inwoner van de gemeente Venray dan kunt u gratis een melding maken bij het Anti-Discriminatiepunt. U kunt ook contact opnemen als u twijfelt of er sprake van discriminatie is

De Nederlandse wet over discriminatie

In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Daarnaast zijn er specifieke wetten die onze gelijkheid beschermen.

https://mensenrechten.nl/nl/de-nederlandse-wet-over-discriminatie

Wat is discriminatie?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie

Internationale verdragen – non discriminatiebeginsel

https://www.mensenrechten.nl/nl/internationale-verdragen-non-discriminatiebeginsel?gclid=EAIaIQobChMI37u2oYfo4AIVQeJ3Ch2JQAMsEAAYASABEgJ5UfD_BwE#Verenigde-Naties

 

Voorlichting en preventie

De voorlichtingstaak van de antidiscriminatievoorziening is niet in de wet opgenomen. Voorlichting en preventie is belangrijk voor het voorkomen van discriminatie, noodzakelijk om burgers te informeren over hun recht op gelijke behandeling en van belang voor een betrouwbare klachtenregistratie. Zonder voorlichting weten mensen vaak niet wat discriminatie precies is en wat ze moeten doen of waar ze terecht kunnen.