Wat zijn Discriminatiegronden?

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Mocht uw geval er niet tussen staan wil dit niet zeggen dat dit geen discriminatie is. Neem gerust informatie met ons op als u meer wilt weten.

Herkomst/huidskleur

Uw huidskleur, afkomst, nationale en etnische achtergrond mogen geen redenen zijn voor ongelijke behandeling. 

Sexuele Geaardheid

In Nederland mag je niet ongelijk behandeld worden vanwege uw seksuele geaardheid. Het feit dat iemand hetero-, homo- of biseksueel is, mag geen reden zijn voor onderscheid. 

Leeftijd

Uw leeftijd mag geen reden zijn tot uitsluiting, bijvoorbeeld afwijzing bij een vacature omdat uw leeftijd te hoog of te laag is.

Handicap/ziekte

In Nederland mag u geen nadeel ondervinden van je handicap of chronische ziekte bij, onder andere, het zoeken naar of hebben van werk, bij het volgen van onderwijs, bij huisvesting, tijdens uitgaan of in het openbaar vervoer. 

Geloofsovertuiging

In Nederland bent u vrij om te geloven wat u wilt. Of om geen geloof te hebben. Het hebben van een bepaald geloof of een levensovertuiging mag geen reden zijn om uitgesloten te worden van bijvoorbeeld werk of onderwijs

Anders

In gelijkebehandelingswetgeving staan verschillende discriminatiegronden genoemd: redenen of persoonskenmerken waarop mensen niet gediscrimineerd mogen worden volgens de wet. Maar mensen kunnen zich ook gediscrimineerd voelen op gronden die niet in wetgeving zijn opgenomen. 

Voorbeelden van niet-wettelijke gronden zijn uiterlijke kenmerken zoals lengte of tatoeages, of opleidingsniveau.